Mittetulundusühenduste tegevusteks toetuse taotlemise tähtaeg on 15. oktoober

Septembrist kehtib Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2018 määrus nr 32 “Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühendustele ja sihtasutustele toetuste andmise kord”.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Taotlus tuleb esitada vastaval taotlusvormil koos määruses sätestatud lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile: vallavalitsus(ät)viru-nigula.ee.

Toetuse liigid on:
1) ürituse korraldamise toetus,
– 1. voor tähtajaga 15. oktoober
– 2. voor tähtajaga 15. aprill

2) projektipõhine toetus,
3) tegevustoetus.

Toetuse taotlusi saavad esitada vähemalt kuus kuud tegutsenud mtü-d järgnevates valdkondades: kultuur, turism, haridus, sport ja tervisedendus, noorsootöö, külaelu, tervis ja sotsiaalhoolekanne, keskkonnakaitse ning seltsitegevus.