Kokku oli Aseris noori lauatennisiste viiest maakonnast, seekord kõige suurem osavõtjate arv oli Lääne-Virumaalt (Kadrina, Rakvere, Viru-Nigula ja Aseri lauatennisistid). Aserist olid auhinnalistel kohtadel TD klassis Valerie Lonski III koht, TB klassis Kristina Andrejeva I koht, PD klass Artur Koptelkov II koht, PA klassis Nikita Konsa I ja Martin Penek II koht. Naispaarismängus Kristina Andrejeva koos Raili Nurgaga I koht, meespaarismängus Nikita Konsa – Martin Penek II koht ning segapaarismängus Nikita Konsa koos Vitalia Reinoliga I koht, Kristina Andrejeva – Martin Penek II koht. Aserist mängisid tublilt Reimo Peetso, Annabel Oras, Andre Meier. Suur tänu Pekka Laidinenile! Õnnitleme võitjaid ja häid pühi kõigile!