1. juunil viisime läbi Aseris järjekorras juba kahekümne kolmandad suvemängud. Igal aastal juuni alguses korraldatavad Aseri suvemängud on kujunenud üheks Aseri spordi suurürituseks. Suvemängud toovad Aserisse palju tänaseid ja endisi spordipisikuga nakatunud inimesi, suur rõõm on alati nendega kohtuda. Nagu 23 aastat tagasi, nii ka seekord alustasime hommikul kell 6 kalapüügiga ning keskpäeval alustasime vabaajakeskuse ees ja staadionil ülejäänud spordialadega.
Kokku oli osalejaid suvemängudel ligikaudu 250. Täname kõiki ja soovime sportlikku suvepuhkust!