Tere tulemast WordPressi. See on sinu esimene postitus. Võid seda muuta või kustutada, siis aga kirjuta ise

Alates 15. märts 2022 ei pea enam siseruumis COVIDI tõendit esitama.

· avalikus siseruumis tuleb jätkuvalt kanda kaitsemaski, v.a kui tegevuse iseloom seda ei võimalda (nt sportimise ajal)

· järgida tuleb hajutatuse nõuet, hajutatuse nõudeid tuleb edasi järgida ka õues toimuvates korraldatud tegevustes

· tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/314032022002